Основні відомості про підшипники кочення

Класифікація підшипників кочення

Підшипники коченння класифікують за наступними конструктивними ознаками:

  • за формою тіл кочення: кулькові та роликові. Роликові підшипники бувають з короткоми та довгими роликами, з конічними роликами, з бочкоподібними роликами, з витими роликами а також з голчатими роликами;
  • за напрямком сприйняття навантаження – радіальні, які призначені для сприйняття тільки радіального або переважно радіального навантаження спрямованого перпендикулярно до осі обертання. Упорні - які призначені для сприйняття осьового навантаження. Радіально-упорні – які здатні сприймати як радіальні так і осьові навантаження. Упорно-радіальні – які сприймають значне осьове та незначне радіальне навантаження.
  • за кількістю рядів тіл кочення – одно-, дво- та чотирирядні.
  • за чутливістю до перекосів – самоуставні та несамоуставні.
  • За циліндричним та конусним отвором внутрішнього кільця
  • спарені та ін.

Окрім основних підшипників кожного типу існують їх конструктивні різновиди.

Основні відомості про позначення підшипників

Позначення підшипників - це комбінація цифр та букв. У світі існує кілька систем позначень. Серед них ДОСТ-2004, ISO 492-86, ISO 199-79. Вітчизняна система позначень підшипників базується на ДОСТ 520-2004 і встановлена за наступними ознаками:

  • внутрішній діаметр підшипника;
  • серія діаметрів і серія ширин або серія висот;
  • тип підшипника;
  • конструктивна різновидність.

Всі ці параметри позначаються цифрами. Найбільна кількість цифр в основній частині позначення - сім. Найменша кількість - дві. Порядок відліку цифр в умовному позначенні необхідно вести з права на ліво а розміщення знаків умовних позначень повинно відповідати наступній схемі:

X XX X X XX
Серія ширин Конструктивний різновид Тип підшипника Серія діаметрів Частка від ділення внутрішнього діаметра d на 5*

* - Внутрішній діаметр позначається як частка від ділення внутрішнього діаметру підшипника d на 5 (при d від 20 до 495 мм).

Підшипники з внутрішнім діаметром більшим за 495 мм позначаються дробом, знаменник якого вказує на розмір внутрішнього діаметру а цифри чисельника - розмірну серію, тип, і конструктивні особливості у встановленому для всіх підшипників порядку, зважаючи на те що дві цифри в позначенні вже використані. Тип підшипника вказується четвертою цифрою справа згідно таблиці 1.

Таблиця 1. Умовні позначення типів підшипників.

Тип підшипникаПозначення
Кулькові радіальні 0
Кулькові радіальні самовстановні (сферичні) 1
Роликовий радіальний з короткими цилиндричними роликами 2
Роликовий радіальний зі сферичними роліками 3
Роликовый радіальний з довгими циліндричними або голчатими роликами 4
Роликовий радіальний с витими роликами 5
Кульковий радіально-упорний 6
Роликовий конічний 7
Кульковий упорний, кульковий упорно-радіальний 8
Роликовий упорний, роликовий упорно-радіальний 9