Динамічне та статичне балансування роторів (вентилятори, дробарки, центрифуги та ін.)

Динамічне та статичне балансування роторів (вентилятори, дробарки, центрифуги та ін.)

Дисбаланс ротора, тобто наявність неврівноважених мас, є одним з найбільш поширених дефектів обладнання, який супроводжується різким збільшенням вібрацій. Це призводить до збільшення навантаження на підшипники, змінює режим їх роботи та прискорює руйнування. Окрім цього, робота обладнання з дисбалансом ротора може мати й інші негативні наслідки:


 • збільшення сил тертя та підвищення енергоспоживання;
 • нагрівання підшипників;
 • витікання мастила;
 • пошкодження несучих конструкцій, обрив анкерних болтів;
 • передчасний вихід з ладу муфтових з'єднань, шківів і ременів приводу, підшипникових вузлів, корпусних сальникових ущільнень;
 • випуск неякісної продукції;
 • аварійна зупинка механізму.


Причини дисбалансу

Найчастіше дисбаланс ротора виникає через забруднення, обрив елементів ротора в процесі роботи, нерівномірний знос елементів ротора, попадання в проточну частину сторонніх предметів, неточну посадку ротора в його підшипникові вузли або через певні умови експлуатації агрегату (тепловий, технологічний дисбаланс). Інколи причиною дисбалансу може бути заводський брак.


Наші фахівці мають досвід та проводять балансування роторів (роторного обладнання): вентиляторів (крилатки, робочого колеса), дробарок, центрифуг, сушильних циліндрів папероробних машин, роторних елементів комбайнів та жаток, та ін.
Види неврівноваженості роторів

види неврівноваженості роторів

Залежно від взаємного розташування осі обертання і головної центральної осі інерції розрізняють наступні види неврівноваженості роторів (відповідно до ГОСТ 19534-74):

 • статична - коли ці осі паралельні. Для усунення такої неврівноваженості виконуються статичне балансування;
 • моментна - коли осі перетинаються в центрі мас ротора;
 • динамічна (змішана) - коли осі або перетинаються поза центром мас, або не перетинаються, а перехрещуються в просторі. І моментна, і динамічна неврівноваженість усуваються шляхом динамічного балансування.


Як проводиться балансування

Балансування може виконуватися або на балансувальному верстаті або у власних опорах. Інженери нашого Технічного центру виконують балансування роторів у власних опорах. Це дозволяє виконати балансування на місці - швидко та з максимальною точністю.


Балансування в одній площині.

Виконується один замір вихідного рівня вібрації ротора, після чого виконується один замір вібрації з навішуванням пробного тягарця. Для вимірювання відносного фазового кута між двома замірами використовуються синхронні усереднення вимірювання вібрації, що запускаються імпульсом від датчика тахометра. Результатом є розрахунок ваги і положення коригуючого тягарця.


Балансування в двох площинах.

Використовується той же фазовий метод, що і для одноплощинного балансування, але виміри вібрації і корекції мас ротора розраховуються окремо по двох площинах.


аналізатор даних SKF Microlog

Для замірів рівня вібрації - як початкового, так і за результатами балансування – ми використовуємо професійні високоточні аналізатори даних: SKF Microlog, FAG Detecor та відповідне програмне забезпечення.Приблизний план робіт з балансування роторів у власних опорах:

1


Збір і аналіз технічної інформації про обладнання:

 • найменування і технологічний номер агрегату
 • кінематична схема агрегату
 • номінальна швидкість обертання ротора агрегату
 • можливість доступу до ротора
 • можливість зварювання (свердління) на роторі
 • приблизна маса ротора

2


Складання плану проведення вібродіагностики з метою визначення наявності та величини дисбалансу:

 • визначення кількості точок замірів
 • визначення та введення вихідних даних в програму для проведення коректних вимірювань
 • складання маршруту вібродіагностики

3


Проведення вимірювань на обладнанні (визначення наявності і величини дисбалансу) - вимірювання загального рівня вібрації в горизонтальному, вертикальному і осьовому напрямках.4


Обробка та аналіз результатів вимірювань:

 • аналіз загального рівня вібрації в горизонтальному, вертикальному і осьовому напрямках
 • спектральний аналіз
 • загальна оцінка результатів вимірювань
 • прийняття рішення про проведення балансування

5


Проведення балансувальних робіт:

 • визначення величини залишкового дисбалансу
 • розрахунок маси і місця встановлення балансувальних тягарців на роторі агрегату
 • розрахунок коригуючих мас і місця їх встановлення
 • контрольний замір рівня вібрації агрегату

6


Складання звіту. В звіті ви отримаєте:

 • повну інформацію про стан обладнання до та після балансування
 • перелік усіх виконаних робіт – з таблицями, вимірами, фотографіями та протоколом балансування
 • заключення-висновок по виконаним роботам; список рекомендації щодо подальшого обслуговування обладнання


Чому нас обирають клієнти:
 • Всі наші інженери є досвідченими фахівцями з неруйнівного контролю (вид контролю - вібродіагностика) другого рівня кваліфікації, мають відповідні знання, досвід та інструментарій
 • Ми є сертифікованим партнером компанії SKF з технічного обслуговування

Звертайтесь! Ми допоможемо зробити ваше обладнання більш надійними та ефективним, а термін експлуатації підшипників – більш тривалим.


Будь ласка, звертайтесь -
проконсультуємо та допоможемо підібрати потрібний вам продукт

ПП "ТД" Галпідшипник "не несе відповідальності за можливі помилки і неточності, які можуть бути присутніми в інформації, зазначеній на сайті - незважаючи на її ретельну підготовку.